Linkit

  • http://www.kurttuputki.fi/
    Turvallisen tekniikkasukelluksen edistäminen Suomessa sekä avoimen-, että suljetun kierron laitteistoilla.