Koulutus

Saaristomeren sukeltajat ry järjestää laitesukelluksen peruskurssin P1 yleensä keväisin. Jatkokursseja järjestetään tarpeen mukaan. Lisätietoja kursseista sähköpostilla (sukellus (at) saaristomerensukeltajat.fi ).

P1
Kouluttaja jakaa ohjeitaKurssilla annetaan ne laitesukeltamisen perustiedot ja taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen ohjatusti esim. retkillä. P1 -kurssilaisen vähimmäisikä on 15 vuotta. Kurssiin kuuluu vähintään 15 oppituntia teoriaa + teoriakoe, 10 allastuntia sekä viisi avovesisukellusta. Kurssin jälkeen P1 -sukeltaja saa sukeltaa enintään 15m syvyyteen.

P2
Kurssilla annetaan ne tiedot ja taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee voidakseen sukeltaa omatoimisesti ja toimia sukellusparin johtajana. Kurssi antaa myös valmiuden sukeltaa kuivapuvulla. Pääpaino on kuivapuvun käytön opettelussa sekä sukellusturvallisuudessa ja suunnittelussa. Vähintään yksi sukellus tehdään merkinantoköyttä käyttäen. P1 -kurssilaisella tulee olla sukelluskokemusta P1 -kurssin jälkeen vähintään 20 sukelluksen verran. Sukelluksista kymmenen on oltava vähintään 10 metrin syvyisiä. P2 -kurssiin kuuluu vähintään 14 oppituntia teoriaa + teoriakoe, 4 tuntia allasopetusta sekä 6 avovesisukellusta. Kurssin jälkeen P2 -sukeltaja saa sukeltaa enintään 30m syvyyteen.

P3
Typpi poistuu elimistöstä Utön laiturillaKurssilla annetaan ne tiedot ja taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee voidakseen toimia erilaisten sukellustapahtumien johtajana. P3 -kurssin pääpaino on erilaisten sukellustapahtumien johtamisessa ja suunnittelussa sekä sukellusturvallisuudessa. Kurssilaisella on oltava P2 ja ensiapupätevyys sekä vähintään 100 kirjattua sukellusta, joista vähintään 40 yli 10 metrin, 20 yli 20 metrin ja viisi yli 25 metrin syvyyteen.

Nitrox *
Nitroksisukeltamisessa käytetään paineilman sijasta tavallista enemmän happea sisältävää kaasuseosta. Nitroksilla ei voida sukeltaa yhtä syvälle kuin paineilmalla, mutta se mahdollistaa matalemmissa sukelluksissa sukellusaikojen turvallisen pidentämisen.

Pääsyvaatimuksena kurssille on CMAS P2 tai vastaava.

Kortin uusiminen
Kortin voi uusia viideksi vuodeksi kerrallaan, jos normaalit myöntämisedellytykset (lähinnä lääkärintodistus ja ajantasalla oleva sukelluspäiväkirja) ovat voimassa. Ota yhteyttä seuran koulutusvastaavaan (sukellus (at) saaristomerensukeltajat.fi) joka lähettää SUSL:n toimistoon kortin uusittavaksi.